1. Esperal Wrocław >
  2. Porady
  3. Typowe zachowania alkoholika w trakcie choroby alkoholowej

Alkoholizm jako Problem Alkoholowy

Alkoholizm, zwany również chorobą alkoholową, to przewlekłe, postępujące i często śmiertelne zaburzenie. Jest to stan, w którym osoba nie jest w stanie zaprzestać picia alkoholu, pomimo negatywnych konsekwencji zdrowotnych, społecznych lub zawodowych. Alkoholik, osoba uzależniona od alkoholu, często zaprzecza problemowi, bagatelizując go lub ukrywając przed innymi.

Typowe Zachowania Alkoholika

Typowe zachowania alkoholika mogą występować na różnych etapach choroby. W fazie ostrzegawczej, osoba z problemem alkoholowym zaczyna pić coraz więcej i częściej. Może zaprzeczać, że ma problem z alkoholem i zaniedbywać swoje obowiązki. W fazie krytycznej, alkoholik często jest pod wpływem alkoholu, może doświadczać zespołu abstynencyjnego i zaniedbywać swoje zdrowie.

Zachowanie Alkoholika Wobec Rodziny

Zachowanie alkoholika wobec rodziny jest często pełne przemocy i agresji. Alkoholik może wywoływać awantury, być agresywny, a nawet stosować przemoc fizyczną. Wpływ alkoholu na zachowanie alkoholika jest różny – może on być zarówno euforyczny, jak i agresywny. Rodzina alkoholika często doświadcza współuzależnienia, co oznacza, że adaptuje się do zachowania alkoholika i próbuje kontrolować jego picie.

Leczenie Alkoholizmu

Leczenie alkoholizmu jest procesem wieloetapowym, który obejmuje terapię, leczenie farmakologiczne i wsparcie społeczne. Terapia skupia się na pomocy alkoholikowi w zrozumieniu jego problemu, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z problemem i utrzymaniu trzeźwości. Leczenie farmakologiczne może obejmować leki, które pomagają zmniejszyć głód alkoholowy i objawy odstawienia.